Wat doet Hartsave Graswinkel?


Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 personen te maken met een plotselinge circulatiestilstand. Ieder half uur valt er ergens een slachtoffer en het kan overal gebeuren. In bijna 50% van de gevallen wordt deze stilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Het hartritme kan hersteld worden door het toedienen van een zogenaamde stroomstoot; defibrillatie. Hoe sneller de defibrillatie toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut. Snelle actie is dus een must. De praktijk wijst helaas uit dat de ambulances er veelal niet binnen de cruciale 15 minuten zijn.


Organisaties als de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Europese Reanimatie Raad, onderschrijven de noodzaak dat het defibrilleren en het reanimeren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste levens gered worden door een combinatie van correcte reanimatie en snelle toediening van defibrillatie. In slechts de helft van de gevallen is defibrillatie niet nodig en dient er alleen gereanimeerd te worden.


Algemeen

Wie een circulatiestilstand heeft meegemaakt of nabij betrokken is geweest weet uit deze ervaring dat communicatie en timing cruciaal zijn om het leven van de patiënt te behouden. Een circulatiestilstand hoeft namelijk niet per definitie te betekenen dat het leven van de patiënt op dat moment eindigt. Tussen de tijd dat een circulatiestilstand optreedt en de professionele hulpverlening ter plaatse is kan er al veel gedaan worden door omstanders.


Het probleem is dat deze omstanders vaak niet weten wat er gedaan kan worden, door wie en met welke middelen. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is communicatie en voorlichting.


Hartsave Graswinkel heeft voor ogen om binnen de grenzen van Graswinkel de bewoners zo volledig mogelijk te informeren, zodat in geval van een circulatiestilstand de overlevingskansen van de patiënt zo groot mogelijk worden.
Dit betekent dat men in Graswinkel mensen met een plotselinge circulatiestilstand effectiever kan helpen, door het tijdig toepassen van reanimatie, het snel inzetten van AED apparatuur en door snelle inschakeling van hulpdiensten en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.


Doelstelling

Hartsave Graswinkel streeft om de wijk binnen 5 jaar ‘hart save’ te maken en daarmee de overlevingskans van personen welke getroffen worden door een circulatiestilstand te vergroten.


Hoe te bereiken

Wij willen dit bereiken door de volgende stappen te ondernemen:

Een betere dekking van beschikbare AED apparatuur, bij voorkeur 24/7.

Een uitgebreide voorlichting aan de inwoners van Graswinkel betreffende:
• de locaties en beschikbaarheid van AED’s
• de kosten en locaties voor het volgen van een reanimatie/AED opleiding
• de personen die mogen reanimeren inzichtelijk maken en (indien toestemming gegeven) publiceren op onder meer de website (mede gelet op de wet persoonsgegevens)
• waar men een AED voor particulier of zakelijk gebruik kan aanschaffen

Een nauwere samenwerking tussen:
• professionele hulpverleners
• lokale overheden en ketenpartners
• trainingsinstituten
• beschikbare en betaalbare middelen


Uw steun

Uw steun is cruciaal om onze doelstelling te bereiken. Daarom vragen wij u een donatie te doen aan onze commissie van Wijkoverleg Samengraswinkel.


Wie is Hartsave Graswinkel

Hartsave Graswinkel is een initiatief van Peter van de Port, woonachtig in de wijk Graswinkel te Weert en is vanaf begin mei 2014 operationeel.


Even aan u voorstellen!

Peter van de Port
p.v.d.port@gmail.com


“Vanaf 1978 tot heden ben ik als medewerker van het Nederlands Rode Kruis maar ook tijdens vele bestuursfuncties bij vele organisaties diverse keren in aanraking gekomen met een circulatiestilstand.
De hulpverlening in de ruimste zin van het woord loopt als een rode draad door mijn leven.
Ik vindt het mede daarom van cruciaal belang dat Graswinkel voorzien wordt met een aantal AED’s en voldoende burgerhulpverleners. Tenslotte “U krijgt niet elke dag de kans een leven te redden”.


Om privacy redenen worden de namen van burgerhulpverleners binnen de wijk Graswinkel niet genoemd.