Reanimatie Oproep Netwerk


Burgerhulpverlening

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand.
In een gebied als Limburg, met meer dan 1.1 miljoen inwoners, zijn dat er dus meer dan 1.100 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste circulatiestilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle circulatiestilstanden.

Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mond beademing. Dit heet reanimeren. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen plaatsvinden, is het noodzakelijk dat veel mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Noodzakelijk is dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden.

De burgerhulpverlener verleent alléén hulp als hij daartoe in staat is. Mocht, hij om welke reden dan ook, geen hulp kunnen verlenen dan reageert hij niet op de oproep. De burgerhulpverlener bepaalt steeds zelf of hij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Per oproep worden meerdere burgerhulpverleners opgeroepen. Hierdoor wordt de kans vergroot dat ook werkelijk één van hen hulp gaat verlenen.
Eigenlijk wordt hiermee een beroep gedaan op het aloude burenhulp.
(Note: Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden)


Alarmering

Om te kunnen oproepen is het absoluut noodzakelijk dat burgerhulpverleners én AED’s geregistreerd staan in de database van het alarmeringssysteem van HartslagNu.


Nazorg

Reanimeren is een ingrijpende, hectische en intensieve gebeurtenis. Iedereen die ooit met een reanimatie te maken heeft gehad zal dit op zijn eigen manier verwerken. Naast praten met mensen die ook geholpen hebben tijdens de reanimatie, praten met uw reanimatie-instructeur of een professionele hulpverlener vinden wij het belangrijk dat u als burgerhulpverlener ook uw verhaal kwijt kunt.
U kunt dit aangeven op het evaluatieformulier in uw account van HartslagNu.