Doelstelling


Hartsave Graswinkel

Hartsave Graswinkel heeft als doel om de wijk Graswinkel ‘hart save’ te maken.
Dit betekent dat men in de wijk maar ook daarbuiten mensen met een plotselinge circulatiestilstand effectiever kan helpen, door het tijdig toepassen van reanimatie, het snel inzetten van een AED en door de snelle inschakeling van hulpdiensten en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.
In Graswinkel (o.a. via deze site) is via Google Map te zien waar de AED’s hangen en hoe gehandeld moet worden om mensen met een plotselinge circulatiestilstand optimaal te helpen. Hierdoor kan in Graswinkel een aantal mensenlevens gered worden.

U krijgt niet elke dag de kans een leven te redden

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 personen te maken met een circulatiestilstand. Ieder half uur valt er ergens een slachtoffer en het kan overal gebeuren. In bijna 50% van de gevallen wordt deze circulatiestilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Het hartritme kan hersteld worden door het toedienen van een zogenaamde stroomstoot; defibrillatie. Hoe sneller de defibrillatie toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut. Snelle actie is dus cruciaal. De praktijk wijst helaas uit
dat de ambulances er veelal niet binnen de cruciale 15 minuten zijn.
Gelukkig zijn tegenwoordig steeds meer AED’s beschikbaar om in dergelijke situaties levens te redden.

Defibrilleren en reanimeren

Organisaties zoals de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Europese Reanimatie Raad, onderschrijven de noodzaak dat het defibrilleren en het reanimeren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste levens gered worden door een combinatie van correcte reanimatie en snelle toediening van defibrillatie. In slechts de helft van de gevallen is defibrillatie niet nodig en dient er alleen gereanimeerd te worden. Door onvoldoende ervaring en stress is dit niet altijd gemakkelijk.