Disclaimer & Privacy


DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT VAN HARTSLAG GRASWINKEL

Deze website wordt onderhouden door de webmaster van Stichting Samen Graswinkel.


Auteursrechten / Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen en teksten op de site zijn niet uw eigendom en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, zonder schriftelijke toestemming van de webmaster anders dan noodzakelijk om de site te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina’s af te drukken voor persoonlijk gebruik.
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd via de webmaster van de website
Wijkoverleg Samen Graswinkel te doen.


Juistheid van gegevens

Hoewel de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld is, kan de informatie welke gepubliceerd is op deze website of onderdelen daarvan niet actueel meer zijn. In een dergelijk geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Hartsave Graswinkel is niet aansprakelijk voor websites waarnaar gelinkt wordt vanaf www.wijkoverlegsamengraswinkel.nl


AED kaart en locatie tabel

Wij willen alle bezoekers die gebruik willen maken van de gegevens welke op de site vermeld staan, waaronder ook de Google Map met daarin de bekende locaties van AED’s in Graswinkel, regelmatig
update en zelf toetsen.
AED’s kunnen namelijk buiten gebruik worden gesteld zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn.
Bovendien kan de beschikbaarheid van AED’s afwijken met de werkelijkheid.
De bereikbaarheid van de AED’s is ondermeer mede afhankelijk van openingstijden en vakanties.


Privacy

Hartsave Graswinkel respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Hartsave Graswinkel gegevens verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt.


A. Persoonsgegevens

Hartsave Graswinkel verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis schriftelijk
worden verstrekt.

Daarnaast gaat Hartsave Graswinkel er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele ontwikkelingen van de Hartsave Graswinkel of haar doelonderwerpen.

Hartsave Graswinkel verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen. Hartsave Graswinkel zal nooit gegevens verstrekken aan derden.


B. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal Hartsave Graswinkel gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de browser versie, het computer bestuurssysteem dat een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem worden geplaatst, tenzij de door u ingestelde browserinstellingen dit wil voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.