AED-Training


REANIMATIE- en AED-TRAINING

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) acht het van groot belang dat in aanmerking komende gebruikers/hulpverleners een door de NRR goedgekeurde AED-training volgen en deze jaarlijks herhalen/actualiseren. Naast het gebruik van de AED zal het toepassen van reanimatietechnieken noodzakelijk blijven. De NRR geeft dan ook alleen goedkeuring aan die opleidingen waar de technieken van de elementaire reanimatie niet alleen onderdeel zijn van het programma maar ook jaarlijks worden getest. Dit laat onverlet dat een niet-opgeleide passant iedere opgeleide hulpverlener kan assisteren bij de levensreddende handelingen.

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen.
Met de invoering van de AED mogen niet-medisch geschoolde personen dat nu ook. De Automatische Externe Defibrillator is namelijk speciaal voor hen ontwikkeld. Na een relatief korte training beschikken zij over voldoende kennis en vaardigheid om de elementaire reanimatie (hartmassage en mond op mond beademing) uit te voeren en een AED te bedienen en in te zetten voor defibrillatie.

Hartsave Graswinkel wil zoveel mogelijk mensen in Graswinkel een AED training laten volgen. Ze werkt daarvoor nauw samen met de lokale EHBO-verenigingen en Het Nederlands Rode Kruis, maar ook particuliere bedrijven met erkende BLS & AED-instructeurs.


Mocht u een reanimatie/AED training willen volgen of hierover nadere informatie wensen, neem dan telefonisch 0651897101 of per e-mail: p.v.d.port@gmail.com contact op.